Visioner i praksis /// Fakta

Publikationen Visioner i praksis formidler en opfølgning på de projekter, der er blevet præsenteret i forbindelse med projektet af samme navn. Målet er at sætte fokus på den innovation, som skabes ud af praksis og herved inspirere andre, der har visioner for en bedre renoveringspraksis i byggeriet. 

Med denne publikation vil vi vise, at der er masser af visioner blandt byggeriets praktikere. Hvis blot de får lov at folde dem ud. Som vi beskriver gennem de cases, vi har taget med, så har alle de praktikere – hvad enten de er arkitekter, ingeniører, håndværkere eller entreprenører – vi har haft med i initiativet Visioner i praksis udtænkt løsninger, som har reddet hele byggeprojekter, og som ingen ville kunne tænke sig til uden den viden og løsningsparathed, som udspringer af praksis. Nogle af dem har startet deres egne udviklingsprojekter. Andre har taget ansvar i andres projekter, fordi de har oplevet, at metoder, planer og beregninger ikke stod mål med den opgave, der skulle udføres i praksis. Men alle er de modige og inspirerende, og de viser os og alle andre, at nye løsninger og gode idéer i høj grad skabes ude på byggepladsen – der, hvor de skal bruges i praksis.

Eksemplerne i publikationen er blevet til gennem en række workshops, hvor vi inviterede praktikere fra byggeriet til at fortælle deres historier – til os og til hinanden. Derfor håber vi også, at vi ved at dele historierne med mange flere kan få skabt endnu flere gode eksempler på, hvordan stærke visioner kan blive udbredt i praksis. Målet med publikationen er altså at inspirere andre, der går rundt med visioner for en bedre renoveringspraksis. Og som ønsker at flytte byggeriet i nye retninger gennem praksis, hvad enten det er inden for nye materialer, nye digitale værktøjer, ved at inddrage brugerne på nye måder, ved at skabe nye systemløsninger eller ved at sætte nye standarder for bæredygtige byggeprocesser. Derfor har vi også valgt eksempler, hvor løsningerne kan bruges udover det enkelte byggeprojekt, hvor de er blevet skabt eller tænkt som svar på en konkret problemstilling.

Visioner i praksis er et initiativ i en række af projekter, som Grundejernes Investeringsfond (GI) støtter for at give renoveringsopgaven den plads og status, som den fortjener og har behov for. Målet med Visioner i praksis er at stille skarpt på alle dem, der er med til at sikre, at vi når hele vejen fra idé og skitse til kvalitetsfyldt og innovativ praksis. Renovering fylder over 50 % af omsætningen i bygge- og anlægsbranchen og beskæftiger mere end 100.000 personer. Der findes mere end 2,5 millioner danske bygninger, som repræsenterer en værdi på ca. 4000 milliarder kroner. Det er to gange Danmarks samlede BNP. Den værdi skal sikres og udbygges ved at renovere godt og fornuftigt.

Publikationen er udarbejdet af Bygherreforeningen og Smith Innovation, der sammen har ledet initiativet, og henvender sig til alle, der interesserer sig for innovation i byggeriet.

Visioner i praksis // Downloads